Bloggmeny

Xindu-Chengdu-Kina day 4-5

lördag, 05 november 2011 17:05, Politik

Nu har vi haft det officiella mötet mellan Xindu-chengdu och Lidköpings kommun.

Mötet var ett mycket bra möte.Samarbete mellan våra  skolor.Studentutbyte.Lärarutbute och gemensam

kompetensutveckling.De La Gardieskolan samt en eller flera låg och mellanstadium.Om någon grundskola vill finns det möjlighet där med.

Kulturutbyte-Lidköping och Xindu utväxlar kulturarbetare.Kring musiker finns det hos båda kommunen som arrangörer som privata.

Näringsliv: ITM Exportstiftelsen skall arrangera utbildning för kinesiska och svenska företag kring export.

Föra samman företag genom att en exportutvecklare placeras i Lidköping och Xindu.

Vi skall båda använda tiden till nästa möte att tänka områden inom cleantech eller miljöutveckling.

Frågan är stor och komplex för kineserna men mycket aktuell.

Turismen skall utvecklas. En grupp får bildas hur detta skall ske.Finns en del som jag inte kan skriva här eftersom det inte är  förankrat.

Här sitter jag med partisekr Mr Yang, Yang besökte Lidköping i augusti.var imponerad av det mesta avseende vår livskvalité i Lidköping.

Den kinesiska delegationen framförde också sina sympatier till Lidköpingsborna eftersom de hade blivit så vänligt bemötta när de besökte en konsert i

i Stadsträdgården.

Marita Bengtsson och Bertil Jonsson är också med på detta kommunmöte.


Lämna din kommentar

För att din kommentar ska kunna registreras ska samtliga fält vara ifyllda. Din e-mailadress visas inte offentligt ute på webbsidan utan är endast till för att vi som skriver i bloggen ska kunna ta kontakt med dig om det skulle behövas.

Din kommentar registreras inte med en gång utan måste först godkännas av administratören för bloggen innan den visas på webbsidan.

Namn:*

E-post:*

Kommentar:*

Hmmm .musiksmaken var ett ste4lle de5 vi e4r ve4ldigt olika ser jag e4ven om vi verkar ha mecykt annat gemensamt. Dream Theatre e4r ve4l det som kommer ne4rmast min musiksmak av det som du gillar Tur att smaken e4r olika Kramar//Lena

Marisa - 16 maj 2012 20:55

Kan du inte slå ett slag för Jörgens Tatto och få kineserna att skicka ett bidrag till det evanemanget?
Vore väl passande.

Ove Nordström - 05 november 2011 23:40