Bloggmeny

Kouvola

fredag, 13 juni 2008 07:18, Politik

Jag gör en snabbvisit i vår vänort Kouvola.Åker hem idag.Lidköping blev världens första Safe Community-Trygg och säker kommun enligt WHO konceptet 1989. Vi har samarbetat för att Kouvola skall bli detsamma och igår blev de utsedda som nr 138 i världen. Jag var med för 25 år sedan när vi drog igång det hela. Intresssant att det växt till en världsomspännande rörelse. Safe Community är ett sätt att tänka,verka,planera och genomföra samt givetvis kunskapsinhämtning. Begreppet har vidgats från fallolyckor,barn- äldreolyckor och trafik till egentligen allt som har med folkhälsa att göra. I Finland är alkoholen den största boven kring olyckor o dödsfall. Vi utvecklar vårt arbete i Lidköping och vi kan bli bättre på att involvera Lidköpingsborna i det förebyggande hälsoarbetet. Aimo Ahti är kommundirektör i Kouvola. eller borgmästare. Han berättade att Kouvola nu slås samman med 5 andra kommuner och blir 90.000 invånare. Eftersom man gjort detsamma i Danmark lär detta vara slutet för det gamla vänortssamarbetet. Tiderna förändras men Lidköpings o Kouvolas samarbete kring Trygg o Säker är ett bra exempel att man kan samarbeta ändå. Sedan får man alltid träffa trevliga människor att utbyta tankar och erfarenhet med.Här Tarja Mankinen och Anne Lounamaa. Terja är director på departementet ansvarar för folkhälsa o säkerhet och arbetar direkt under ministern. Terja är på motsvarande Folkhälsoinsitutet.


Lämna din kommentar

För att din kommentar ska kunna registreras ska samtliga fält vara ifyllda. Din e-mailadress visas inte offentligt ute på webbsidan utan är endast till för att vi som skriver i bloggen ska kunna ta kontakt med dig om det skulle behövas.

Din kommentar registreras inte med en gång utan måste först godkännas av administratören för bloggen innan den visas på webbsidan.

Namn:*

E-post:*

Kommentar:*