Bloggmeny

Journalistiken i Lidköping.

måndag, 10 januari 2011 22:21, Politik

Från min horisont finns det behov av fler medier i Lidköping men inte fler medier som bygger sin affärsidé att följa kommunen och politikens beslut. Där borde man vässa sig snarare än detta ständiga malande om samma saker. Med nättidningarna kommer alla dessa kommentarer som skriver helt utan kunskap om vad det är de kommenterar. Det är tid att byta ut Hedvall tycker flera, troligtvis har de ingen aning om att ett enigt Kommunfullmäktige just valt undertecknad för fyra nya år. Förtroendevalda har ingen lön,ändå tjatas det ständigt och jämt om löner till politiker. Hur kan Hedvall få behålla sin lön om han får hjälp med att göra det han gjort förut var en frågeställning. Jag brukar undervisa åttondeklassare i samhällskunskapen att ett uppdrag som ordförande i Kommunstyrelsen lätt skulle kunna sysselsätta åtta heltidsjobb. Vad gör du då är följdfrågan. Svaret är att man får ta lite här och var. Nu var läget i Lidköping att inte ens det arbetsättet räckte utan det fanns många saker där jag måste kunna ägna mer tid åt. Jag kommer att ägna mer tid åt Lidköping i omvärlden och den viktiga näringspolitiken för att skapa fler jobb till Lidköping och Skaraborg. Avseende media i Lidköping saknar jag ett forum som kritiskt granskar hela floran av privata företag och föreningsliv där det alltid händer en massa "skandaler". Skrivs sällan eller aldrig om sånt som borde lyftas upp istället för meningslösheter. Det privata näringslivet och alla konflikter,misstag och fel skrivs det aldrig om. Vid brott möjligtivis men då är allt inlindat. Lite märkligt att undertecknad knappt kan cykla över körbrona utan att media är där medans alla andra,företagsägare,direktörer och stormän/kvinnor helt kommer undan all kritisk granskning. Här finns det stora möjligheter för den som vågar,men det är väl ingen som gör. Man blir bojkottad på annonser och reklamintäkter. Inom detta område har vi inte kommit så mycket längre än för 100 år sedan. Lidköping 1902-Har det egentligen hänt så mycket på 108 år.Texen är: Vy af Lidköping uti dimman,tagen just i tolfte dimman. Vi ser Thunbolagets fastighet,Stadshotellet,Lidbeckska och Kyrkan. Jag vet inte när Kristinedals fabrikers affär i Lidköping lades ner. Jag vet dock att min farfarsfar arbetade på Kristinedal mellan Saleby och Trässberg. Ja även min farfar en kortare tid innan han begav sig till Lidköping.


Lämna din kommentar

För att din kommentar ska kunna registreras ska samtliga fält vara ifyllda. Din e-mailadress visas inte offentligt ute på webbsidan utan är endast till för att vi som skriver i bloggen ska kunna ta kontakt med dig om det skulle behövas.

Din kommentar registreras inte med en gång utan måste först godkännas av administratören för bloggen innan den visas på webbsidan.

Namn:*

E-post:*

Kommentar:*

Hej Kjell! Vad roligt att det är lite klös i dig! Det kan man aldrig tro då man träffar dig och du ger ett sken av att vara ganska godmodig och beskedlig! :-)

Det är alltid bra med politiker som tar bladet från munnen och berättar vad de verkligen tycker. Det ger ett rakt och trovärdigt intryck.

mvh från Rebecka (du vet hon som intervjuade din kära mor för många år sedan).

Rebecka - 11 januari 2011 00:00

Undrar om inte Kristinedals affär låg vid Kinnegatan mellan Järnvägsgatan och Hamngatan.

Ronny Carlsson - 11 januari 2011 00:00