Bloggmeny

Finanskrisen är bara början...

måndag, 13 oktober 2008 22:32, Politik

Det är märkligt att de borgerliga alltid har otur när de kommer till makten.Så har det varit ända sen Fälldin regeringen på sjuttiotalet. Redan Palme sa på sin tid att det är väl bättre att välja nån som har tur snarare än dessa oturspolitiker...Dagens finanskris har vi bara sett början på och kommer att medföra stora förändringar även i produktionsleden.Biltillverkning har det varit överproduktion på i 25 år utan att man tagit tag i strukturfrågorna.Många har varnat,nu kommer kineserna in på marknaden även här och skall sälja bilar för 80.000 kr..Hur kommer det att gå för Volvo och Saab som har ägare som båda är i kris.Det ryktas om samgående mellan Ford och GM. Undrar hur de kommer att hantera förlusttillverkarna i Sverige. VästSverige ligger illa till och på fredag kväll är jag kallad till krismöte.Krisen gör att allt kommer att bli förskjutet fram i tiden.Nu gäller det att övervintra och att koncentrera sig på kärnverksamheten. Hallen genomfördes verkligen fem i tolv.Som jag sagt tidigare står vi inte och faller med en driftkostnad på 14 miljoner i framtiden för arenan. Men krisen blir värre än vad som kunde förutses. Höstbild från Minnesota. Skall snart skriva om the lumberjacks - när svenskarna kom till skogarna i norra minnesota. Postern som är reklam för en tvål fann jag på en vägg i Minnesota....


Lämna din kommentar

För att din kommentar ska kunna registreras ska samtliga fält vara ifyllda. Din e-mailadress visas inte offentligt ute på webbsidan utan är endast till för att vi som skriver i bloggen ska kunna ta kontakt med dig om det skulle behövas.

Din kommentar registreras inte med en gång utan måste först godkännas av administratören för bloggen innan den visas på webbsidan.

Namn:*

E-post:*

Kommentar:*