Bloggmeny

Dålig kritik-Kina besök

onsdag, 19 januari 2011 00:50, Politik

Det skrivs hela tiden om Hamnstaden och de kostnader det kommer bli att bygga där oljecisterna står. Givetvis kommer det att bli kostnader men fortfarande tror många att exploateringskostnader vid byggnation betalas av skattebetalarna. Så är det inte. Det betalas alltid av de som skall bo i det nya området som öppnas samt delvis även av de hyresgäster om det är frågan om hyresrätt som bor i det bolag som skall bygga och hyra ut till nya kunder. Det har alltid vart så att de sist byggda har haft en större kostnad än det äldre beståndet.Betänk dock att det är 1000 bostäder som planeras i Hamnstaden så det är många som skall dela på kostnaderna. Det här är Frank Fridh,ledare för 70 o 80 talets missnöjesparti i Lidköping: Kommunal Rättvisa. Han ställde en fråga om just Hamnstaden till mig i Kommunfullmäktige.Jaa.Ronny W på NLT åkte visst med av bara farten i bakgrunden. Alltnog så påminns jag om när Fridh ringde mej i början på åttiotalet efter ett val. Vi kommer att ha valteknisk samverkan med S sa Fridh så nu tar vi över från de borgerliga. Bra sa jag.På morronen dagen därpå när jag läser i NLT var huvudnyheten: Klart mellan de borgerliga o Kommunal Rättvisa.Man hade förhandlat med båda blocken samtidigt och sedan röstat och då var det fler borgerliga i missnöjespartiet som fällde avgörandet. Idag hade vi besök av 16 Kineser från Peking. De besökte trygga och säkra kommuner och hamnade naturligtvis i den första:Lidköping. Istället för visitkort hade man gjort vykort med deltagarnas namn och mailadress,nr. Bra idé.


Lämna din kommentar

För att din kommentar ska kunna registreras ska samtliga fält vara ifyllda. Din e-mailadress visas inte offentligt ute på webbsidan utan är endast till för att vi som skriver i bloggen ska kunna ta kontakt med dig om det skulle behövas.

Din kommentar registreras inte med en gång utan måste först godkännas av administratören för bloggen innan den visas på webbsidan.

Namn:*

E-post:*

Kommentar:*